सोयगाव तालुका

औरंगाबाद जिल्हासोयगाव तालुका

रेशीम शेतीतून शेतकऱ्यांनी आपला शाश्वत आर्थिक स्तर उंचावावा

सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील― आज दि. १२ रोजी तहसील कार्यालय सोयगाव येथे मा.तहसीलदार श्री. प्रवीण पांडे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली महा रेशीम अभियान २०२१ या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते त्याप्रसंगी शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत परंतु शेतकऱ्यांनी केवळ अनुदानासाठी योजना घेऊ...

1 2 36
Page 1 of 36