केज तालुका

अंबाजोगाई तालुकाकेज तालुकाक्राईमबीड जिल्हाब्रेकिंग न्युज

बीड जिल्हा: मयतीस जाणाऱ्या इसमावर हल्ला करणाऱ्या आरोपीस जेरबंद

बीड:आठवडा विशेष टीम― दि. 16-09-2020 रोजी 21:45 वा. सुमारास यातील फिर्यादी निजामुद्दीन खमरोद्दीन काझी वय 49 वर्षे रा. कसबा विभाग धारुर हे त्यांचे मित्र अब्दुल अफीज हे मरण पावले असल्याने त्यांचे मयतीस साथीदारासह डस्टर गाडी क्रमांक एम.एच.-42 एक्स 4275 ने...

1 2
Page 1 of 2