पाटोदा तालुका

पाटोदा तालुकाबीड जिल्हाब्रेकिंग न्युज

ब्रम्हगाव-मुगगाव-सावरगावघाट निकृष्ट रस्त्याप्रकरणात पत्रकारांवर खोटा गुन्हा दाखल करणाऱ्या ठेकेदार-प्रशासकीय आधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी भगवानबाबांच्या स्मारक स्थळी आंदोलन ― डॉ.गणेश ढवळे

पाटोदा:नानासाहेब डिडुळ― पाटोदा तालुक्यातील ब्रम्हगाव-मुगगाव-सावरगावघाट(भक्तिगड)निकृष्ट रस्त्याप्रकरणात बातमी प्रसिद्ध केल्याबद्दल आकसापोटी ठेकेदार-प्रशासकीय आधिका-यांनी संगनमताने दैनिक कार्यारंभ बीड दैनिकाचे मुगगाव प्रतिनिधी अशोक राजेंद्र भवर यांच्यावरील दाखल खोटा गुन्हा तात्काळ मागे घेण्यात येऊन 4 कोटी 43 लाख रूपये किंमतीच्या 8 किमी रस्तादुरूस्तीची गुणनियंत्रक...

1 2 21
Page 1 of 21