बीड जिल्ह्यात ३ ऑगस्ट रोजी ५६ जण कोरोना पॉझिटिव्ह ; पाटोदा तालुक्यातील अंमळनेरचा १ पॉझिटिव्ह

Last Updated by संपादक

बीड दि.०३ ऑगस्ट:आठवडा विशेष टीम― आज (दि.०३ ऑगस्ट २०२०) रोजी सायंकाळी ०९.४५ वाजता आलेल्या कोविड-१९ चाचणी अहवालात बीड जिल्ह्यातील ५६ जण कोरोना संसर्ग पॉझिटिव्ह निघाले आहेत.आज एकूण ३४८ अहवाल प्राप्त झाले त्यापैकी २८४ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह स्वरूपाचे आहेत.तसेच ०८ जणांचे अहवाल अनिर्णित स्वरूपात आहेत.

पाटोदा तालुक्यातील ०१ जण – ३७ वर्षीय पुरुष (रा.अंमळनेर ता.पाटोदा) पॉझिटिव्ह आहे. बीड तालुक्यातील ११ जण – ४९ वर्षीय पुरुष (रा पंडीत नगर ,ग्रामसेवक कॉलनी,नगररोड,बीड शहर) ८२ वर्षीय महिला (रा.राष्ट्रवादी भवन समोर,बीड शहर) १० वर्षीय महिला (रा.कृष्णमंदीर परिसर,बीड शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) २० वर्षीय पुरुष (रा शाहशाह नगर,लेंडी रोड,बीड शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) ४५ वर्षीय पुरुष (रा.कामखेडा ता.बीड पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ६९ वर्षीय महिला (रा.शहंशाह वली दरगाह रोड,बीड शहर) ३१ वर्षीय महिला (रा .सोमेश्वर नगर, बीड शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ४० वर्षीय पुरुष (रा.तेलगाव नाका,बीड शहर ,पत्त्याबाबत खात्री करणे सुरु आहे) ५३ वर्षीय पुरुष (रा.चौसाळा ता.बीड) ६२ वर्षीय पुरुष (रा.पालवण ता बीड पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) २५ वर्षीय पुरुष (रा.सम्राट चौक, शाहुनगर,बीड शहर). परळी तालुक्यातील १६ जण पॉझिटिव्ह आहेत– ३५ वर्षीय महिला (रा.लक्ष्मी मार्केट,परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ५८ बर्षीय महिला (रा. लक्ष्मी मार्केट, परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ४५ वर्षीय महिला (रा.प्रेमप्रज्ञा नगर,मोंढा मार्केट परळी शहर) १८ वर्षीय पुरुष (रा.गांधी मार्केट,परळी शहर) ३५ वर्षीय महिला (रा.पदमावती कॉलनी,परळी शहर) ३८ वर्षीय पुरुष (रा.लटपटे हॉस्पिटल जवळी ,परळी शहर) ३६ वर्षीय पुरुष (रा. पदमावती कॉलनी परळी शहर) ३२ वर्षीय महिला (रा.भिमवाडी ता.परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) २७ वर्षीय पुरुष (रा भिमवाडी ता.परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ४० वर्षीय पुरुष (रा.कन्हेरवाडी ता.परळी) २६ वर्षीय पुरुष (रा.नाथनगर,परळी शहर) ३५ वर्षीय महिला (रा.धर्मापुरी ता.परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) १७ वर्षीय महिला (रा धर्मापुरी ता .परळी पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) २२ वर्षीय महिला (रा.विद्यानगर परळी शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ४५ वर्षीय पुरुष (रा.स्वातीनगर,परळी शहर) ५० वर्षीय पुरुष (रा हमालवाडी ता.परळी). अंबाजोगाई तालुक्यातील ०७ जण पॉझिटिव्ह आहेत– ४५ वर्षीय पुरुष (रा.रमाई नगर,अंबाजोगाई शहर) ५१ वर्षीय पुरुष (रा.पारीजात कॉलनी,अंबाजोगाई शहर) ३४ वर्षीय पुरुष (रा.सावरकर चौक, मंगळवारपेठ,अंबाजोगाई शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) २५ वर्षीय महिला (रा.सदर बाजार, अंबाजोगाई शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ०५ वर्षीय पुरुष (रा ,प्रशांतनगर,अंबाजोगाई शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) ०७ वर्षीय महिला (रा.प्रशांतनगर,अंबाजोगाई शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ५३ वर्षीय पुरुष (रा मोदीशाळे जवळ,अंबाजोगाई शहर).केज तालुक्यातील ०६ जण पॉझिटिव्ह आहेत– ३९ वर्षीय पुरुष (रा ढाकेफळ ता.केज पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत ) २२ वर्षीय पुरुष (रा.आरणगाव ता.केज पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ३५ वर्षीय पुरुष ( रा .आनंदनगर,धारुर चौक,अंबाजोगाई रोड,केज शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या सहवासीत) ४८ वर्षीय पुरुष (रा.समर्थ मठ, देशपांडे गल्ली,केज शहर, पॉझिटिव्ह रुग्णाची सहवासीत) ६२ वर्षीय पुरुष (रा.माधवनगर केज शहर) ६० वर्षीय पुरुष( रा गांजी (शेलगाव) ता केज.).धारूर तालुक्यातील ०५ जण पॉझिटिव्ह आहेत– ०३ वर्षीय पुरुष (रा.स्वाराज्य नगर,धारुर शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत) ३१ वर्षीय महिला (रा. स्वाराज्य नगर,धारुर शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत) ३० वर्षीय पुरुष (रा.मठ गल्ली ,कसबा,धारुर शहर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत) २१ वर्षीय पुरुष (रा घागरवाडा ता.धारुर पॉझिटिव्ह रुग्णाचा सहवासीत) ७६ वर्षीय पुरुष (रा आर्यसमाज मंदीरच्या जवळ,काशीनाथ चौक).अशी बीड जिल्ह्यातील पॉझिटिव्ह आलेल्या ५६ जणांची माहिती आहे.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.