निवृत्तीवेतनधारकांनी आयकर गणनेसाठी उचित पर्यायाची माहिती कळविण्याचे आवाहन

Last Updated by संपादक

आठवडा विशेष टीम―

मुंबई, दि. १४ : निवृत्तीवेतनधारकांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या आयकर गणनेसाठी आयकर वसुलीच्या जुनी कर पद्धती (Old Tax Regime) आणि नवी कर पद्धती (New Tax Regime)
दोन प्रकारांपैकी उचित पर्याय निवडून त्याची माहिती ३० सप्टेंबरपूर्वी ईमेलद्वारे अधिदान व लेखा कार्यालयाला कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या अर्थसंल्पात आयकर कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आयकर वसुलीचे नवीन सेक्शन ११५ बीएसी नुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या आयकर गणनेसाठी जुनी कर पद्धती (Old Tax Regime) आणि नवी कर पद्धती (New Tax Regime) असे दोन प्रकार ठरविण्यात आले आहेत. यापैकी योग्य असणारा पर्याय निवडावा. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास नजीकच्या सनदी लेखापालांची मदत घेण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.

निवड केलेला पर्याय अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांना [email protected] या ई-मेलवर आपल्या नाव, पीपीओ क्रमांक, बँक व खाते या माहितीसहित ३० सप्टेंबर २०२० पूर्वी कळविणे आवश्यक आहे. या पर्यायानुसार देय होणारी टीडीएस वजाती करण्यात येणार आहे. टॅक्स पद्धतीची निवड वेळेत न कळविणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांची टीडीएस वजाती पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे जुन्या कर पद्धतीनुसार केली जाणार आहे, असे अधिदान व लेखा अधिकारी वैभव राजेघाटगे यांनी कळविले आहे.


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.