जी.डी.सी. अँड ए व सी.एच.एम. परीक्षा अनिश्चित काळासाठी स्थगित

Last Updated by संपादक

आठवडा विशेष टीम―

मुंबई, दि. १४ : सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या मार्फत घेण्यात येणारी शासकीय सहकार व लेखा पदविका (जी.डी.सी. अँड ए.) परीक्षा व सहकारी गृहनिर्माण व्यवस्थापन प्रमाणपत्र (सी.एच.एम.) परीक्षा कोविड 19 मुळे अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.