विधानसभेत तालिका अध्यक्षांची नियुक्ती

आठवडा विशेष टीम―

मुंबई, दि. 14 : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी विधानसभेत तालिका अध्यक्षांची नियुक्ती विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी केली. आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, संजय शिरसाट, ॲड. अशोक पवार, संग्राम थोपटे यांची तालिका अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous post जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जाची पोचपावती आवश्यक
Next post विधानपरिषदेत तालिका सभापतींची नियुक्ती