प्रशासकीयबीड जिल्हाब्रेकिंग न्युजरोजगारविशेष बातमी

तलाठी भरती २०१९ मधील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांची अंतरिम निवड व प्रतिक्षा यादी जाहीर

बीड, दि.२०:आठवडा विशेष टीम― शासनामार्फत घेण्यात आलेल्या बीड जिल्हा आस्थापनेवरील तलाठी भरती-2019 मधील पदे भरण्याच्या अनुषंगाने कागदपत्र पडताळणीअंती गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवार यांची प्रवर्गनिहाय अंतरिम निवड व प्रतिक्षा यादी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://beed.gov.in यावर दिनांक 17 जून 2020 प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

सर्व उमेदवारांनी यावरील आपले आक्षेप लेखी स्वरुपात किंवा [email protected] या ई-मेल आयडीवर पुराव्यासह दिनांक 24 जून 2020 रोजी सायं.6.00 वा. पयंत सादर करावेत. त्यावरील निर्णयानंतर अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी प्रसिद्धीस दिलेे आहे.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.