जुनी पेन्शन योजना सुरु करा ; प्राध्यापकांचे बीडमध्ये निवेदन

बीड:आठवडा विशेष टीम― प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. अशी मागणी बीडमध्ये प्राध्यापकांनी केली आहे. त्यासाठी आज बीडमध्ये मा.जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मा.मुख्यमंत्री यांना प्राध्यापकांनी निवेदन दिले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद केलेली आहे. ती जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्याची मागणी सर्वत्र होत आहे. म्हणून बीडमध्ये देखील ही मागणी प्राध्यापकांनी उचलून धरली आहे. त्यासाठी आज प्राध्यापकांनी मा.जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. तसेच त्यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. त्यामध्ये त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी प्रा.एम.एस. वाघमारे, प्रा.बी.डी. आसोरे, प्रा.एम.एस. मुंडे, प्रा. एन.टी. झालटे, प्रा.व्ही.आर. गुंड, प्रा.एस.ई. देवकर, प्रा. एम.पी. टाक, प्रा.आर.आर. ढोले आदींची उपस्थिती होती.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.