बीड: कवडगांव थडी येथे 2 कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण ; 3 km परिसरात कन्टेनमेंट झोन तर त्यापुढील 4 km परिसरात बफर झोन घोषित

बीड, दि.१८:आठवडा विशेष टीम― माजलगांव तालुक्यातील कवडगांवथडी येथे कोरोना विषाणूचे लागण (COVID-१९ Positive) झालेले २ रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे बीड जिल्हयात इतर ठिकाणी कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणुन पुढील प्रमाणे फौजदारी प्रकिया दंड सहिंता १९७३ चे कलम १४४ नुसार माजलगांव तालुक्यातील कवडगांव थडी या गावापासून ३ कि.मी. परिसरातील ( कवडगांवथडी, शेलगांवथडी,रिधोरी, भगवाननगर, रामनगर, गव्हाणथडी व सुर्डी नजीक) हा परिसर कन्टेनमेंट झोन (Containment zone) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत.

त्या पुढील ०४ कि.मी. परिसरातील माजलगांव तालुक्यातील वारोळा, टाकरवण, राजेगांव व गेवराई तालूक्यातील तपे निमगांव हि गांवे बफर झोन (Buffer zone ) म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत.वरील सर्व गांवे व परिसर पुढील अनिश्चित कालावधीसाठी पूर्णवेळ बंद करण्यात येवून संचारबंदी लागू करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात दिनांक ३१ में २०२० रोजीचे रात्री १२.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिताचे कलम १४४ (१)(३) लागू करण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी या कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सुधारीत आदेश, सुधारणा आदेश या आदेशासह अंमलात राहतील.


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.