सात कोटीच्या इमारतीची सुरक्षा एका दांड्यावर ,जरंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची नूतन इमारत वाऱ्यावर ;उद्घाटनाआधीच तोडफोड

सोयगाव:ज्ञानेश्वर धोंडू पाटील―
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत जरंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी सहा कोटी ९५ लक्ष रुची नूतन इमारत मंजूर करण्यात आली होती.या इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात असतांना मात्र या इमारतीची सुरक्षा एका लाकडाच्या दांड्यावर असून या इमारतीला उद्घाटनाआधीच अज्ञातांनी इमारतीची तोडफोड सुरु केली आहे.मुख्य प्रवेशद्वाराला अद्याप प्रवेशद्वाराच बसविण्यात आलेले नसल्याने संबंधित ठेकेदाराने चक्क लाकडाच्या दांड्यावर या इमारतीची सुरक्षा ठेवली आहे.
सहा कोटी ९५ लक्ष निधी मंजूर करून केंद्राने मोठी इमारत उभी केली या इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला प्रवेशद्वार बसविले नाही त्यामुळे रात्रीच्या सुमारास अज्ञात या इमारतीत प्रवेश करून तोडफोड करत आहे.उद्घाटनाआधीच इमारतीतील दरवाजांची तोडफोड करण्यता आली आहे.या इमारतीच्या सुरक्षेसाठी रात्रीचा कर्मचारीही पाळत ठेवण्यासाठी ठेवण्यात आलेला नाही.संबंधित ठेकेदाराकडून इमारतीचे काम अद्यापही अर्धवट ठेवण्यात आलेले आहे.वीज पुरवठाही जोडणी करण्यात आलेला नसल्याने हि सहा कोटी ९५ लक्ष रु ची इमारत रात्रीच्या सुमारास अंधारातच उभी आहे.

जरंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या या नूतन इमारतीत कोविड-१९ केंद्र उभारण्यात आले आहे.परंतु वीज पुरवठ्याअभावी सदरील कोविड केंद्र अंधारातच असल्याने या ठिकाणी कोरोटाईन रुग्ण राहण्यास नकार देत आहे,भीतीच्या वातावरणामुळे या कोविड केंद्राचे तीनतेरा झाले आहे.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.