बीड जिल्हाबीड तालुकाब्रेकिंग न्युजभ्रष्टाचार विषयकलिंबागणेश सर्कल

लिंबागणेश ग्रामपंचायतीसाठीचा लाखोंचा खर्च कागदोपत्रीच, पिण्याचे पाणी नाही शौचालय नाही; कारवाईची मागणी

बीड दि.०६:आठवडा विशेष टीम―लिंबागणेश ग्रांमपंचायतीसाठी ५ लाख रु ईमारत दुरुस्ती व कार्यालयीन खर्च कागदोपत्री दाखवणा-या ग्रांमपंचायतीला पिण्याचे पाणी व शौचालयच नाही, शासकीय पोलिस चौकी , अंगणवाडी , तलाठी भवन व पशुवैद्यकीय दवाखाना यांना सुद्धा पिण्याचे पाणी, शौचालय नाही , कागदोपत्री लाखोंचा खर्च, कारवाईची ग्रामस्थांची मागणी असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

सविस्तर वृत्त असे की,कोट्यवधी रुपयांची विकासकामांची वल्गना करणा-या तसेच ग्रांमपंचायत दुरूस्तीखर्च कागदोपत्री दाखवणा-या ग्रांमपंचायतीला शुद्ध पिण्याचे पाणी व शौचालयच नाही, बहुतांश शासकीय इमारती म्हणजेज पोलिस चौकी , अंगणवाडी , तलाठी भवन तसेच पशूवैद्यकिय दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची वानवाच आहे.

५ लाख रुपये ग्रामपंचायत ईमारत दुरुस्ती तसेच, एसी, टी.व्ही ची सोय मात्र पिण्याचे पाणी व शौचालय नाही

सन २०१७-१८ च्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रांमपंचायत इमारत दुरुस्तीच्या नावाखाली २ लाख ९५ हजार आणि सांऊंड सिस्टीम खरेदी ५५ हजार रुपये खर्च दाखवला आहे. मात्र एवढा खर्च दाखवुनही ग्रांमपंचायतिला पिण्याचे पाणी आणि शौचालय उपलब्धच नाही.

सन १९/११/२०१८ मध्ये ग्रांमपंचायत ईमारत दुरुस्ती म्हणुन स्वप्निल गलधर यांच्या नावे १ लाख ७० हजार रू ( व्हाऊचर नं. FFC-2018-19/P/20 , Account type B ,Account no.60224575036 ,Cheque no. 080176. , Cheqe date 19/11/2018 १४ वा वित्त आयोग)दिला आहे. नियमाप्रमाणे २५-१५ अंतर्गत केलेल्या कामाचा चेक , सरपंच, ग्रामसेवक अथवा ठेकेदाराच्या नावे जाणे अपेक्षित आहे, ईतर तिस-या त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे चेक देणे म्हणजेच सरपंच पतीच्या नावाने चेक देणे नियमात बसत नाही, परंतु जर सरपंचपती खाजगीत बोलताना मी ग्रांमपंचायत इमारतीसाठी वाळू पुरवली असे कारण सांगत असतिल तर त्यांना वाळुची अधिकृत ठेकेदारी , वाळूची रांयल्टी भरलेल्या पावत्या आदि.गोष्टी दाखवाव्या लागतील.
सन २०१९-२० मध्ये ग्रांमपंचायत आराखडा आणि कागदोपत्री खर्च
१)ग्रांमपंचायतीला एसी / टी.व्ही. , सी सी टी.व्ही बसवणे अंदाजित किंमत १ लाख ५० हजार रुपये.
म्हणजेच एकुण ग्रांमपंचायत कार्यालयासाठी ५ लाख रू खर्च करणा-या ग्रांमपंचायतीला स्वत:चे शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही.

लिंबागणेश पोलिस चौकीला पिण्याचे पाणी व शौचालय उपलब्ध नाही , तक्रारी नंतर शौचालय सांगाडा , परंतु वापरात नाही–

लिंबागणेश पोलिस चौकी मधे एकुण ५ कर्मचारी आहेत, त्यांना भाडेतत्त्वावर ग्रांमपंचायतने एक १०बाय १२ ची खोली दिली आहे, परंतु शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सोय केली नाही. याप्रकरणी डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दि. ०१/६/२०१५ तसेच दि. २६/०१/२०२० रोजी ग्रामसभेने सर्वानुमते पोलिस चौकीला पिण्याचे पाणी, शौचालय उपलब्ध करून देणे तसेच नविन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी असा ठराव घेण्यात आला होता.दि. १७/०२/२०२० रोजी पोलिस अधीक्षक यांना लेखी निवेदन ,त्या नंतर दि २४/०२/२०२० रोजी लिंबागणेश बसस्थानक येथे राज्यमार्ग मांजरसुंभा ते पाटोदा रास्तारोको आंदोलन आणि ग्रांमपंचायतीवर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी केली होती, त्यांनंतर कारवाईच्या भितीपोटी केवळ शौचालय सांगाडा आणून बसवला आहे, अजुनही अर्धवट काम राहीलेले असल्याने वापरात नाही, दि. १६/०३/२०२० रोजी स्मार्ट बीड
दै.पुण्यनगरी मध्ये पोलिस चौकीला मिळाले शौचालय या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध तसेच दि. १६/०३/२०२० दै.मराठवाडा साथी मध्ये लिंबागणेश ग्रांमपंचायतीवर कारवाईचा इशारा देताच पोलिस चौकीला शौचालय मिळाले अशी बातमी प्रसिद्ध झाली होती.
दि.०३/०४/२०२० रोजी पुन्हा एकदा लेखी तक्रार ई-मेलद्वारे करयात आली आहे,त्याविषयी चौकशी चालू आहे.

"अंगणवाडी क्र.१ आणि क्र.२ पिण्याचे पाणी व शौचालय उपलब्ध नाही ,शौचालयाचे दार तुटल्याने शौचालय वापरात नाही"– अंगणवाडी सेविका

अंगणवाडी क्र.१ आणि क्र २ चर्या अंगणवाडी सेविकांनी पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही तसेच वाटर प्युरीफायर दिले नाही, मात्र अंगणवाडी साहित्य व आवश्यक वस्तु पुरवल्या म्हणून ४ लाख ८३ हजार रुपये निधी कागदोपत्री खर्च झाला असे दाखवले आहे.मात्र अंगणवाडी सेविकांना याविषयी काहीही माहिती नसल्याचे डॉ.गणेश ढवळें लिंबागणेशकर यांच्याशी बोलताना सांगितले.

तलाठी भवन पिण्याचे पाणी व शौचालय उपलब्ध नाही

लिंबागणेश येथिल ८ लाख रुपये किंमतीचे तलाठी भवन बांधलेले आहे, मात्र शौचालय आणि पिण्याचे पाणी यांची सोय नसल्यामुळे तलाठी तलाठी भवनामध्ये मुक्कामी राहण्यासाठी तयार नाहीत असे तलाठी पगारे यांचे म्हणणे आहे.

सरकारी पशूवैद्यकिय दवाखाना पिण्याचे पाणी शौचालय नाही, नविन ईमारत उदृघाटनाच्या प्रतिक्षेत ; केवळ शोभेची वस्तू

सरकारी पशूवैद्यकिय दवाखान्यात पिण्याचे पाणी व शौचालय उपलब्ध नसल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकारी अमोल मोहळकर यांनी सांगितले

ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शौचालय यावर दाखवलेला कागदोपत्री खर्च

सन २०१७-१८:―
ग्रांमपंचायतीने १४ व्या.वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणीपुरवठा व स्वच्छता , शौचालय यासाठी दागवलेला खर्च खालिल प्रमाणे
१) मेडीक्लोर खरेदी करणे ६५ हजार रुपये
२) पिण्याचे पाणी ३,लाख४हजार ७४१ रुपये
३)वाटर प्युरीफायर ४५ हजार रुपये

सन२०१८-१९―
१) अंगणवाडी साहित्य पुरवठा , गस ,कपाट ,वाटर प्युरीफायर,कुकर ८८हजार ४२१ रुपये.
२) पाणीपुरवठा नविन पाईप लाईन २ लाख ९९ हजार
३) पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती, हातपंप वर्गणी , विद्युत देयक १ लाख ८३ हजार ९३८
४) पाणी शुद्धीकरण यंत्र आर.ओ.यंत्र
२ लाख ९८ हजार रुपये.

सेनिटरी नपकिन व डिस्पोजेबल मशिन

सेनिटरी नपकिन व डिस्पोजेबल मशिन खरेदी केल्याचे दाखवून ९० हजार रुपये निधी उचलण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविकांना या विषयी विचारले असता असे कुठलेही मशिन आम्ही पाहिले नसल्याचे सांगितले आहे.

  WhatsApp वर बातम्या हव्यात ?


  सन २०१९-२०―
  १)स्वच्छता व साफसफाई १ लाख ५० हजार रुपये
  २) शौचालय दुरूस्ती २ लाख रुपये
  ३) पाणी पुरवठा १ लाख रुपये
  ४) अंगणवाडी साठी आवश्यक साहित्य, पाणीपुरवठा २ लाख ४१ हजार ०८५ रुपये
  ५)मुतारी, पाण्याच्या टाक्या आवश्यक साहित्य ३ लाख ९हजार १५४ रुपये.

  डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर―

  लिंबागणेश ग्रांमपंचायतने ग्रांमपंचायत , अंगणवाडी , नविन पशूवैद्यकिय दवाखाना ईमारतीमधे कागदोपत्री खर्च दाखवुन आवश्यक साहित्य व पिण्याचे पाणी, शौचालय, स्वच्छता आदि.गोष्टींवर लाखों रूपयांचा खर्च केवळ कागदोपत्री दाखवला आहे, व मुलभूत सुविधा पिण्याचे पाणी, शौचालय उपलब्ध करून दिलेच नाही. याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ,अध्यक्ष जिल्हा परिषद बीड जिल्हा आरोग्य अधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, ग्रामविकास मंत्री , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड, विभागीय आयुक्त यांना लेखी निवेदन ई-मेलद्वारे पाठवले आहे.


  बातमी बद्दल तुमच्या प्रतिक्रिया लिहा

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.