कोरोना विषाणू - Covid 19बीड जिल्हाब्रेकिंग न्युजमहाराष्ट्र राज्यविशेष बातमीसामाजिक

कोरोना योद्धा ,कोरोना रुग्णांशी संबंधित अधिकारी ,संबंध येणाऱ्या विरांचे अवमूल्यांकन ; संस्थांना जिल्हाप्रशासनाची संमती घेणे बंधनकारक करावे ―डॉ ढवळे

लिंबागणेश दि.१५:आठवडा विशेष टीम कोरोना योद्धा ,कोरोना रुग्णांशी संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, परिचारीका,प्रत्यक्ष संबंध येणा-या वीरांचे अवमुल्यांकन करणा-या तथाकथित संस्थांना पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी जिल्हाप्रशासनाची संमति घेणे बंधनकारक,अन्यथा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा नुसार कारवाई करावी अशी मागणी डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.

कोरोना योद्धा पुरस्कार जाहीर करणा-या संस्थांना जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत संमतिपत्र घ्यावे, प्रामाणिक काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, परिचारीका,यांचे अवमुल्यांकन थांबवावे, जिल्हाधिकारी यांना डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांचे लेखी निवेदन.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण व व्यवस्थापन कार्य करणा-या वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी व कर्मचारी,तसेच अंगणवाडी सेविका, परिचारीका ज्यांचा प्रत्यक्ष कोरोना रुग्णांशी संबंध येतो व प्राणावर उदार होऊन कोरोनाला हरवण्यासाठी लढतात त्यात प्रसंगी आपले जीव गमावतात यांनाच कोरोना योद्धा म्हणून गौरविण्यात येते, मात्र सध्या विविध संस्था कोरोना योद्धा म्हणुन ढीगभर पुरस्कार जाहीर करत आहेत त्यामुळे ख-या , प्रामाणिकपणे काम करत असलेल्या कोरोना योद्ध्यांच अवमूल्यन होत आहे.त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी काही निकष लावून कार्यालयामार्फतच कोरोना योद्धा पुरस्कार जाहीर करण्याची परवानगी देण्यात यावी अन्यथा त्या संस्थेवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा नुसार कारवाई करण्यात यावी.अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांना डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.

बीड जिल्ह्यातील सामाजिक संस्था यांना कोरोना योद्धा पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संमतिपत्र घेणे
बंधनकारक करावे अन्यथा राष्ट्रीय आपत्तीचा गैरफायदा घेत नियमबाह्यकृत्य केल्याप्रकरणी संबंधित संस्थेवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.
बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन व निवारण प्राधिकरणाचे आपण अध्यक्ष आहात. सध्या बीड जिल्ह्यातील विविध संस्थांनी कोरोना योद्धा म्हणून पुरस्कार जाहीर करणे आणि त्यासाठी कोणते निकष लावले याबद्दल संदिग्धता आहे त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कर्मचारी , अंगणवाडी सेविका, परिचारीका यांच्या कार्याचे अवमुल्यांकन होत असुन त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत काही निकष लावून जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोरोना योद्धा हा शब्द वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा आणि जर कोणी याचे उल्लंघन केले तर संबधित संस्थेवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा नुसार कारवाई करण्यात यावी.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.