बीड: ऑनलाईन मतदार नोंदणीचा गैरफायदा घेत बेलवाडीत अनेकांची नावे मतदान यादीत

Last Updated by संपादक

बेलवाडी ग्रामपंचायत निवडणूकीत झालेला प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व कायदा नुसार गुन्हे दाखल असताना जिल्हा प्रशासनाकडुन, निवडणूक विभागाकडून पाठराखण, विभागीय चौकशी व कारवाईसाठी आयुक्तालयासमोर आंदोलन – डॉ.गणेश ढवळे

बीड:आठवडा विशेष टीम― बीड तालुक्यातील बेलवाडी ग्रामपंचायत निवडणुकीत बेकायदेशीर रित्या ऑनलाईन मतदार नोंदणीचा गैरफायदा घेऊन २७ मे २०१८च्या निवडणुकीत बोगस मतदारांचा समावेश उदाहरणार्थ ६ मयत, बेपत्ता व्यक्ती, ११अल्पवयीन शाळकरी मुलं,४ दुबार मतदान, पुणे येथील नोकरीवर असलेले सैनिक जवान, कोकणातील मतदान ड्युटीवर कार्यरत असलेले ग्रामसेवक, ७ लग्न होऊन सासरी गेलेल्या व तिथे नांव नोंदणी करून मतदान केलेल्या मुली, २३बाहेरील गावातील लोकांचे बोगस पद्धतीने केले मतदान आदी प्रकरणात दि, २०/१०/२०१८ रोजी पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात फौ.अ.क्र.७३२/२०१८, कलम ४१६,४६५,४६८,४७३,सह १०९ भादवि प्रमाणे कलम १७,१८,३१ लोक कृत्य प्रतिनिधित्व कायदा (Represention of the people act 1950) प्रमाने सरपंच, सरपंच पती,व ईतर संबधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, राज्य निवडणूक आयुक्त, जिल्हा परिषद प्रशासन यांना लेखी तक्रार करून सुद्धा कारवाई न केल्यामुळे संबधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी व ग्रामपंचायत बरखास्तीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय समोर धरणे आंदोलनाचा ईशारा डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दिला आहे.
बीड तालुक्यातील बेलवाडी ग्रामपंचायत २७ मे २०१८ मध्ये निवडणुकीत बोगस मतदार खालिलप्रमाणे आहेत

६ मयत मतदारांची नावे समाविष्ट
———————————————
१) चव्हाण अंकुश किसन
अनुक्रमांक १३६
मृत्यू दिनांक २०/०२/२०१८
२) विश्वांभर रामभाऊ यादव
अनुक्रमांक ४०४
मृत्यू दिनांक १३/०२/२०१८
३) निवृत्ती बाबुराव कदम
अनुक्रमांक ३४६
मृत्यू दिनांक १९/०३/२०१७
४) अर्चना भिमराव चव्हाण
अनुक्रमांक ८६
मृत्यू दिनांक २३/०५/२०१८
५) काशीबाई रामा यादव
अनुक्रमांक ४०३
मृत्यू दिनांक १६/१०/२०१७
६) अर्जुन बाबुराव चव्हाण
अनुक्रमांक ७६
मृत्यू दिनांक १३/११/२०१७

पोलीस डायरीवरती बेपत्ता नोंद असलेला–
————————————————–

मस्कर भागवत उत्तम
अनुक्रमांक २५२

दोनदा मतदान केलेले ४ मतदार
————————————-
१) कदम हनुमंत नवनाथ
अनुक्रमांक २९३ & ५३२
२) यादव वर्षा रावण
अनुक्रमांक ५१७ & ५२८
३) कदम अशोक मोहन
अनुक्रमांक ४७९ & ५११
४) खिंडकर अवधूत अर्जुन
अनुक्रमांक ५१० & ५३१
या सर्वांनी दोनदा मतदान केलेले आहे

अल्पवयीन शाळेतील मुलांचे मतदान
—————————————
१) चि, दळवे विठ्ठल नामदेव
जन्मदिनांक २५/०५/२००३
२) चि, चव्हाण हरिभाऊ कल्याण
जन्मदिनांक १४/११/२००२
३) चि, चव्हाण राहुल भिमराव
जन्मदिनांक १०/०६/२००२
४) चि, यादव समाधान रमेश
जन्मदिनांक १८/०८/२००१
५) चि, थापडे सखाराम सुखदेव
जन्मदिनांक १७/०३/२००२
६) चि, चव्हाण ऋषिकेश अंकुश
जन्मदिनांक १९/०५/२००२
७) चि, मुळे जयवंता कारभारी
जन्मदिनांक १६/०६/२००२
८) चव्हाण पवन कारभारी
जन्मदिनांक ३०/०७/२००१
९) चव्हाण पुजा कल्याण
जन्मदिनांक १२/०३/२००१
१०) खिंडकर सुदाम लक्ष्मण
जन्मदिनांक २०/०६/२००१
११) खिंडकर मुक्ता भारत
जन्मदिनांक २०/०३/२०००

कोकणातील मतदान ड्युटीवरील ग्रामसेवकाचे मतदान
———————————————–

यादव भरत विठ्ठलराव
अनुक्रमांक ४७३ , हे ग्रामसेवक असुन कोकणात मतदान ड्युटीवर कार्यरत असताना बेलवाडी ग्रामपंचायत मध्ये परस्पर बोगस मतदान केलेले आहे

पुणे येथे सैन्यदलात नोकरीवर असताना मतदान
———————————————–

पडघन आनिल मारोती हे पुणे येथे सैन्यदलात नोकरीवर असताना त्यांच्या परस्पर त्यांच्यानावे बेलवाडी मध्ये बोगस मतदान केलेले आहे.

बाहेरील गावातील स्थायिक लोकांच्या नावाने बेलवाडीतील रहिवासी दाखवून बोगस मतदान केलेले
———————————————–

१) बागडे गजानन मच्छिंद्र :– ईस्लामपुर बीड
२) बन्सड बन्सी देवराव :- मौजवाडी
३) चव्हाण बाबुराव सुखदेव :- इमामपुर
४) चव्हाण भिमराव शंकर:- घाटसावळी
५) चव्हाण कल्याण सुखदेव:- इमामपुर
६) चव्हाण निलावती बाबुराव:- इमामपुर
७) चव्हाण रामभाऊ सूर्यभान:- घाटसावळी
८) चव्हाण रूक्मिण सूर्यभान:- घाटसावळी
९) चव्हाण सुखदेव किसन:- नाळवंडी तांडा
१०) चव्हाण कविता अंकुश:- नाळवंडी तांडा
११) चव्हाण लक्ष्मण सूर्यभान:- पिंपळगाव घाट
१२) दळवे प्रकाश दादाराव:- कोळवाडी
१३) इंगोले सीताबाई रामभाऊ:- पाडळी
१४) जाधव सुरेश बापुराव:- बांभुळखुटा
१५) कदम गणपती मारोती:- रत्नागिरी
१६) कदम केसरबाई गणपत:- शाहूनगर बीड
१७) कुटे अभिमान राम:- बोर्ड
१८) सातपुते अर्चना सतिश:- बाभूळवाडी
१९) थापाडे गंगासागर सुखदेव:- ढेकणमोह
२०) थापाडे सुखदेव राजाराम:-ढेकणमोह
२१) वाणी बाजीराव लक्ष्मण:- आंबेसावळी
२२) यादव ज्ञानदेव निवृत्ती:- वांगी
२३) यादव शहादेव तुकाराम:- वांगी

वरील प्रकरणी जिल्हाधिकारी बीड, राज्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिती जिल्हा परिषद बीड, तहसीलदार बीड यांना लेखी तक्रार दाखल करण्यात येऊन सुद्धा अद्याप कारवाई न केल्यामुळे दि, २ नोव्हेंबर २०२० रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय समोर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.