पाटोदा हायस्कूल दुरूस्ती कामाचा रात्रीस खेळ चाले, ठेकेदार पोसण्याचा गोरखधंदा– डाॅ.गणेश ढवळे

Last Updated by संपादक

पाटोदा:नानासाहेब डिडुळ―
पाटोदा येथिल जिल्हापरिषद हाईस्कूल शाळेची संरक्षक भिंत काम अनावश्यक असून सुस्थितीतील दगडी भिंत पाडून अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम करण्यात येत नसून निकृष्ट दर्जाचे काम रात्रीच्या वेळी करण्यात येत असून संबधित प्रकरणात गुणनियंत्रक विभागामार्फत तपासणी करण्यात येऊन संबधित दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर सामाजिक कार्यकर्ते तथा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती जिल्हाध्यक्ष बीड यांनी मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड, जिल्हाधिकारी, गटशिक्षण आधिकारी बीड यांना केली आहे.
पाटोदा हायस्कूल 4-5 वर्षापासून बंद अवस्थेत असून केवळ गुत्तेदार पोसण्यासाठी सुस्थितीतील दगडी संरक्षक भिंत रात्रीच्या वेळी पाडण्यात आली असून या ठिकाणी बांधण्यात येणारे संरक्षक भिंत काम अंदाजपत्रकाप्रमाणे करण्यात येत नसून थातूरमातूर काम रात्रीच्यावेळी करण्यात येत असून पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते यांनी विचारणा केली असता कार्यारंभ आदेश, अंदाजपत्रक तसेच ठेकेदार याविषयी कुठलीही माहीती सांगण्यात येत नसून आवश्यक असणा-या कन्या प्रशालेची दुरूस्ती करण्याऐवजी अनावश्यक कामावर कोरोना कालावधीत आरोग्य व स्वच्छता सोडून खर्च करण्यात येत असून निकृष्ट दर्जाचे काम रात्रीच्या वेळी करण्यात येत असुन संबधित प्रकरणात शासकीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याशी ठेकेदाराचे संगनमत करून शासनाची दिशाभूल व आर्थिक अपहार करण्याचा प्रयत्न असून संबधित प्रकरणात कामाची गुणनियंत्रक विभागामार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी केली आहे.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.