पाटोदा: चुंबळीफाटा येथे अपघाताचे सत्र चालूच

Last Updated by संपादक

बीड़:नानासाहेब डिडुळ― पाटोदा तालुक्यातील चुंभळी फाटा येथील चौकाचे भिजत घोंगड़ किती दिवस राहील याचा नागरीकांना थांगपत्ता लागेना पैठण-पंढरपुर तसेच अहमदनगर -बीड़ रोड़ रस्याचे काम काही ठिकाणी वगळता पुर्णत्वा कडे गेले आहे.परंतु रस्ता चांगला झाल्या कारणाने ड़्रायव्हर यांना गाडीच्या वेगावर मर्यादा ठेवणे कठिण होऊन बसले आहे. राञी च्या वेळी रस्ता लांब सरळ आहे काय असे पाटोदा कड़ून चुंभळी फाटा कडे येताना दिसते.परंतु गाडीचा वेग कमी होईपर्यंत तर गाडी सरळ खड़्यात गाड़ेकर यांच्या शेतात जाऊन पडते. सहा महीन्यापासुन येथे खुप अपघात झाले आहेत जालन्याच्या नागरीकाला आपला जिव गमवावा लागला आहे.शुक्रवार पहाटे आज गंगाखेड़ येथील कुटुंब बालंबाल बचावले आहे.अजुन काही जिव गेल्यानंतर प्रशासन व गुत्तेदार यांना जाग येनार काय असा सवाल येथे उपस्थित होत आहे.

पाटोद्या कड़ून चुंभळी फाटा कड़े येताना अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे त्यामुळे संबंधित गुत्तेदार व पोलीस प्रशासनाने 100 मीटर वर आपले बॅरीकेट नागमोडी आकारात लावले तरच अपघात टळतील

बाबासाहेब ढेकळे (रहीवाशी चुंभळी फाटा)